Vịt Đẻ Chạy Đồng Nhiều như Kiến ,Nuôi Vịt đẻ Thành Tỷ Phú. ducks and eggs.Thanh Hoai KG

13 Views
Discovery
Discovery
31 Jul 2021

Đàn Vịt Đẻ Chạy Đồng Nhiều như kiến ,Nuôi Vịt đẻ Thành Tỷ Phú. ducks lay eggs.Thanh Hoài KG sẽ cập nhật nhiều video .Bảo vệ động vật và môi trường. giải trí độc và lạ.Về con người .săn bắt và hái lượm. Sinh vật. Đồ vật. Võ thuật ...để phục vụ nhu cầu giải #UCjIzUpi4VBlK2Ob9q-LcrJw?view_as=subscriber
* Thanh Hoai KG will update many videos. Animal and environmental protection. poisonous and strange entertainment. About people, objects, hunting and gathering. Creature. Items. Martial arts ... to serve entertainment need
_ Hãy Đăng ký( subscribe) Để cập nhật nhiêu video mới nhất
_ Please Register (subscribe) To update the latest videos
_ https://www.youtube.com/channe....l/UCjIzUpi4VBlK2Ob9q

_ Facebook;https://www.facebook.com/profi....le.php?id=1000149842
_Twitter;https://twitter.com/lethanh35764967
_ Video created by Thanh Hoai KG
© Bản quyền thuộc Thanh Hoai KG
☞ Do not Reup

Show more

3 Comments Sort By
Zahoor Ullah
Zahoor Ullah 3 months ago

Nice nice

0 0 Reply
Zaher123
Zaher123 3 months ago
mustqeem
mustqeem 6 months ago

V nice

0 0 Reply
Show more

Up next