ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹನಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿ / Pressure Cooker Honey Cake Without Egg

7 Views
Jayakumar A
Jayakumar A
29 Jan 2022

ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹನಿ ಕೇಕ್, Pressure Cooker Honey Cake Without Egg, Honey Cake, No Egg No Measuring Cup No baking Paper Pressure Cooker Honey Cake, Honey Cake Without Egg Baking Paper Measuring Cup,Pressure Cooker Cake Without measuring Cup egg Baking Paper, pressure cooker honey cake, honey cake in pressure cooker, pressure cooker cake recipe, honey cake recipe, Lockdown Cake Recipe, Lockdown honey cake recipe,
#PressureCookerCakeWithOutMeasuringCup
#PressureCookerHoneyCakeRecipe
#PressureCookerCakeInLockdown
#HoneyCakeRecipe

Show more

0 Comments Sort By

No comments found

Up next