Graphics Manager with GFX(Addon for Gamers GLTool)

Graphics Manager with GFX(Addon for Gamers GLTool)

Đánh giá, 3.9/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Trilokia Inc.. 1.6 29/09/2020

Graphics Manager with GFX(Addon for Gamers GLTool) Cài đặt APK

Downloading

Downloading Graphics Manager with GFX(Addon for Gamers GLTool) inc.trilokia.addon.graphics.manager.apk

If the download doesn't start, click here

Lưu ý: Addon này chỉ tương thích với phiên bản Gamers GLTool 1.4 trở lên.
Đây là một ứng dụng addon của Gamers GLTool. Nó sẽ cung cấp một tính năng bổ sung cùng với các tính năng mặc định của Gamer GLTool

Vui lòng cài đặt phiên bản miễn phí hoặc trả phí từ bên dưới
Phiên bản miễn phí: https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.trilokia.gfxtool.free
Phiên bản Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.trilokia.gfxtool

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập nó từ ngăn điều hướng của Gamers GLTool
Xem thêm

Có gì mới

Fixed settings resetting issue
Add fix settings option
For best gaming experience, Launch app from Gamer GLTool
Note: This addon is only compatible with 1.3 version of Gamers GLTool

Chuyên mục:

Libraries & Demo

Cài đặt trên:

Graphics Manager with GFX(Addon for Gamers GLTool) on Google Play

Kích thước:

3,3M

Ngày xuất bản:

18/09/2020