Tetris™ Retro

Tetris™ Retro

Đánh giá, 0/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Little Labs, Inc.. 5.1.65_57 17/08/2021
Mặt đồng hồ được cấp phép chính thức có vòng ngoài hoạt hình và phong cách cổ điển.

Tetris ™ & © 1985 ~ 2021 Tetris Holding.
Xem thêm

Có gì mới

Initial launch.

Chuyên mục:

Personalization

Cài đặt trên:

Tetris™ Retro on Google Play

Kích thước:

11M

Ngày xuất bản:

Tetris™ Retro Cài đặt APK