Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety

Đánh giá, 3.8/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Microsoft Corporation. 1.13.0.743 16/10/2021
Ứng dụng Microsoft Family Safety giúp bạn và gia đình tạo thói quen lành mạnh và bảo vệ người thân yêu bằng tính năng an toàn kỹ thuật số và vật lý. Cảm thấy yên tâm vì gia đình sẽ an toàn hơn một chút trong khi các con được tự do học hỏi và phát triển.

Tạo không gian an toàn cho con khám phá trực tuyến. Thiết lập quyền kiểm soát cho cha mẹ để lọc ứng dụng và trò chơi không phù hợp, đồng thời thiết lập duyệt nội dung trang thân thiện với trẻ trên Microsoft Edge.

Giúp trẻ cân bằng hoạt động trong thời gian dùng máy. Đặt giới hạn dùng cho ứng dụng hoặc trò chơi cụ thể trên Xbox, Windows hoặc Android. Hoặc dùng quản lý thiết bị để đặt giới hạn dùng máy trên thiết bị trên Xbox, Windows.

Thiết lập theo dõi hoạt động để hiểu rõ hơn về hoạt động kỹ thuật số của gia đình. Xem hoạt động của trẻ trong email hàng tuần để giúp bắt đầu trò chuyện về hoạt động trực tuyến.

Dùng tính năng chia sẻ vị trí để luôn kết nối khi ngoại tuyến. Dùng trình theo dõi gia đình để cập nhật và chia sẻ vị trí. Ngoài ra, hãy lưu nơi thường đến như cơ quan và trường học.

Với gói đăng ký Microsoft 365 Family, nhận thông báo vị trí khi ai đó rời đi hoặc đến vị trí và dùng tính năng lái xe an toàn để xây dựng thói quen tốt hơn khi lái xe. Nhận thông tin chuyên sâu về tình trạng của gia đình trên đường, gồm số lần dùng điện thoại khi lái xe, tốc độ tối đa và cả số lần phanh gấp.

Với Microsoft Family Safety, bạn có thể đặt bộ lọc, giới hạn và quyền truy cập phù hợp với gia đình.

Tính năng Microsoft Family Safety:

Báo cáo hoạt động – Phát triển thói quen kỹ thuật số lành mạnh
• Xem nhật ký thời gian dùng máy và trực tuyến
• Báo cáo tóm tắt hoạt động qua email hàng tuần

Thời gian dùng máy - Cân bằng thời gian dùng máy
• Giới hạn thời gian dùng ứng dụng và chơi trò chơi trên Xbox, Windows, Android
• Giới hạn thời gian dùng máy trên Xbox, Windows
• Cài đặt giới hạn dùng máy bằng quản lý lịch biểu hàng ngày
• Trình quản lý thời gian dùng máy gửi thông báo nếu người dùng yêu cầu thêm thời gian

Bộ lọc nội dung - Khám phá an toàn với bộ lọc nội dung
• Bộ lọc web để duyệt nội dung thân thiện với trẻ trên Microsoft Edge
• Chặn ứng dụng, trò chơi không phù hợp

Theo dõi vị trí gia đình - Định vị người thân
• Theo dõi vị trí GPS để định vị gia đình
• Chia sẻ vị trí khi đang đi trên đường
• Theo dõi vị trí và lưu vị trí thường đến

Báo cáo lái xe - Xây dựng thói quen lái xe tốt hơn
• Báo cáo lái xe để xem tốc độ tối đa, cũng như số lần phanh gấp, tăng tốc, dùng điện thoại
• Lịch sử lái xe để xem các tình huống lái xe trên đường

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không ngừng bảo vệ dữ liệu và thông tin của bạn nhằm giúp bạn giữ an toàn cho gia đình. Ví dụ: Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ dữ liệu vị trí của bạn với các công ty bảo hiểm hoặc môi giới dữ liệu. Chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn phù hợp về cách thức và mục đích dữ liệu được thu thập và sử dụng, và cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để đưa ra các lựa chọn phù hợp với bạn và gia đình.

Gói đăng ký & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Mở khóa toàn bộ trải nghiệm Microsoft Family Safety với gói đăng ký Microsoft 365 Family đủ điều kiện để kích hoạt thông báo vị trí và các tính năng lái xe an toàn, tất cả các tính năng khác đều miễn phí và có sẵn để tải xuống cùng với ứng dụng. Các tính năng theo dõi vị trí và lái xe an toàn yêu cầu bạn phải bật quyền định vị; tính năng lái xe an toàn chỉ có sẵn ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada.

Ứng dụng này do Microsoft hoặc nhà phát hành ứng dụng của bên thứ ba cung cấp và tuân theo các điều khoản và điều kiện và tuyên bố về quyền riêng tư đặc thù. Dữ liệu được cung cấp khi dùng cửa hàng và ứng dụng này có thể được Microsoft (hoặc nhà phát hành ứng dụng bên thứ ba, nếu có) truy cập, và sẽ được chuyển đến, lưu trữ và xử lý ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có cơ sở của Microsoft hoặc của nhà phát hành ứng dụng và các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ Microsoft.
Xem thêm

Có gì mới

Giờ đây, bạn có thể bắt đầu dễ dàng hơn với các bước rõ ràng về cách kết nối thiết bị mới cho con bạn và kích hoạt các tính năng báo cáo hoạt động.

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng xem thời gian sử dụng màn hình của con cũng như hoạt động ứng dụng hoặc trò chơi bằng cách chia những hoạt động này thanh hai dạng xem tập trung.

Chuyên mục:

Parenting

Cài đặt trên:

Microsoft Family Safety on Google Play

Kích thước:

Ngày xuất bản:

Microsoft Family Safety Cài đặt APK