Michael O'Day - Pilot Officer Reserve

Michael O'Day - Pilot Officer Reserve

Đánh giá, 0/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Little Labs, Inc.. 5.1.65_38 13/08/2021
*** MỚI - Hiện có quay số dự trữ pin ***

Truy cập ngay vào các Ứng dụng phổ biến nhất với mặt đồng hồ kiểu phi công / phi công đơn giản trang nhã này mà bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với đồng hồ thông minh và sở thích của mình.

Chạm vào cạnh ngoài của khuôn mặt để truy cập Trình khởi chạy ứng dụng trong 3 giây và chạm vào giữa khuôn mặt để mở khóa các điều khiển của người dùng cho chủ đề màu sắc, mặt kính đồng hồ và hơn thế nữa.

Vui lòng xem thông tin hình ảnh bên dưới để biết cách cấu hình khuôn mặt.
Xem thêm

Có gì mới

Initial launch.

Chuyên mục:

Personalization

Cài đặt trên:

Michael O'Day - Pilot Officer Reserve on Google Play

Kích thước:

11M

Ngày xuất bản:

Michael O'Day - Pilot Officer Reserve Cài đặt APK