Kích cỡ Hình ảnh - Photo Resizer

Kích cỡ Hình ảnh - Photo Resizer

Đánh giá, 4.4/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Codenia. 7.7 20/08/2021
Ứng dụng này cho phép bạn thay đổi kích cỡ hình ảnh theo bất kỳ kích cỡ nào bạn muốn (có giới hạn) một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn có thể chỉ định định dạng đầu ra bằng cách sử dụng một trong bốn đơn vị đo lường sau: pixel, milimét, centimet, inch

Để duy trì tỷ lệ khung hình, chỉ cần nhấn vào biểu tượng chuỗi giữa các trường nhập chiều rộng và chiều cao.

Kích cỡ Hình ảnh cung cấp cho bạn tùy chọn lưu, gửi email, in hoặc chia sẻ hình ảnh cuối cùng.

Thay đổi kích cỡ hình ảnh của bạn chỉ trong bốn bước đơn giản:

1. Mở hình ảnh hoặc chụp ảnh
2. Nhập kích cỡ đầu ra mong muốn của bạn
3. Cắt hình ảnh bằng các ngón tay của bạn với thao tác đa cảm ứng
4. Lưu / in / gửi / chia sẻ hình ảnh

Kích thước hình ảnh được sử dụng được lưu và có thể được chọn nhanh từ danh sách.
Hình ảnh có thể được xoay 90 ° phải và trái.
Một trình chỉnh sửa ảnh đã được thêm vào. (Bộ lọc, văn bản, nhãn dán, v.v.)
Chất lượng JPG có thể được điều chỉnh trong cài đặt.
Đường dẫn lưu trữ cho hình ảnh đầu ra có thể được thay đổi trong cài đặt.
Dữ liệu Exif được sao chép từ hình ảnh gốc. (Chức năng này có thể bị vô hiệu hóa trong cài đặt)
Xem thêm

Có gì mới

Định dạng PNG hiện được giữ nguyên. Tính năng này có thể bị tắt trong cài đặt ứng dụng.

Chuyên mục:

Nhiếp ảnh

Cài đặt trên:

Kích cỡ Hình ảnh - Photo Resizer on Google Play

Kích thước:

20M

Ngày xuất bản:

Kích cỡ Hình ảnh - Photo Resizer Cài đặt APK