Identify Anything - Search By Image

Identify Anything - Search By Image

Đánh giá, 3.4/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
FAMO Connect LLC. 3.0.0 10/09/2021
Nhận dạng Bất cứ điều gì là một ứng dụng nhận dạng hình ảnh mạnh mẽ.
Được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo (AI).

Với Xác định bất cứ điều gì bạn có thể
1. Nhận biết nội dung của hình ảnh.
2. Phát hiện nhiều đối tượng trong hình ảnh của bạn.
3. Phát hiện các địa danh phổ biến trong một hình ảnh.
4. Xác định giống cây trồng, vật nuôi.
5. Tìm kiếm bất kỳ thứ gì trên thiết bị di động của bạn chỉ bằng cách chụp ảnh.

Sức mạnh của Trí tuệ nhân tạo (AI).
Tận hưởng 👍 👍 👍
Xem thêm

Có gì mới

We’re always making changes and improvements to Identify Anything. To make sure you don’t miss a thing, just keep your Updates turned on.

Chuyên mục:

Giáo dục

Cài đặt trên:

Identify Anything - Search By Image on Google Play

Kích thước:

31M

Ngày xuất bản:

Identify Anything - Search By Image Cài đặt APK