Baby Distractor: Finger Paint

Baby Distractor: Finger Paint

Đánh giá, 3.8/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Jalapeño Mobile Apps. 3.1.2 22/05/2019
Một ứng dụng sơn cho trẻ nhất!
Rất dễ sử dụng, không có văn bản, không có quảng cáo.
Nhiều hình dạng để sử dụng với âm thanh hấp dẫn và tự động chuyển màu.
Xem thêm

Có gì mới

Removed Billing permission since it's not used any more.

Chuyên mục:

Parenting

Cài đặt trên:

Baby Distractor: Finger Paint on Google Play

Kích thước:

2,7M

Ngày xuất bản:

Baby Distractor: Finger Paint Cài đặt APK