Arabic for AnySoftKeyboard

Arabic for AnySoftKeyboard

Đánh giá, 4.2/5
Tác giả: Phiên bản mới nhất: Ngày cập nhật:
Even Danan. 4.1.110 23/09/2021
Bố cục tiếng Ả Rập và từ điển cho ứng dụng bàn phím AnySoftPal.

Đây là gói bố trí mở rộng cho AnySoftPal.
Trước tiên hãy cài đặt AnySoftPal, sau đó chọn bố cục mong muốn từ menu Cài đặt của AnySoftPal-> Bàn phím.
Xem thêm

Có gì mới

* Completely revised pack

Chuyên mục:

Libraries & Demo

Cài đặt trên:

Arabic for AnySoftKeyboard on Google Play

Kích thước:

2,9M

Ngày xuất bản:

Arabic for AnySoftKeyboard Cài đặt APK